Referanse

10. mai 2024

Full kontroll på bedriftens kompetanse

Fotograf: Stian Olsson/Sporveien AS

I over 20 år har Sporveien-konsernet brukt kompetansestyringssystemet KOS for å håndtere de ansattes kompetanse. De bruker KOS for å få oversikt over utgåtte kurser/sertifikater og for å kunne sikre at de nyansatte får riktig opplæring. Medarbeidersamtalene gjennomføres årlig og alt blir registrert i KOS. Systemet gir oversikt over de ansattes CV og er et register for alt de ansatte foretar seg av kompetanseheving. 

Kompetansestyring i KOS

Sporveien er en av Jærteks første kunder som begynte å bruke kompetansestyringssystemet KOS. Sporveien har et kompetansesenter som er splittet opp i seks områder; trikk, T-bane, verksted, trikkeverksted, infrastruktur og konsernnivå.

Allerede i 2001 så Sporveien behovet for et system som ga oversikt over hvem som hadde lov å kjøre bussene og trikkene. De så behov for et system for å sikre at bedriften til enhver tid jobber innenfor regelverket for jernbaneloven. Intern og ekstern formell kompetanse måtte bli satt i system for å sikre at all operativt personell besatt korrekt kompetanse.

Baard Belsaas, systemforvalter av kompetansestyring i Sporveien har vært med siden starten. Han ledet implementeringsprosessen av KOS tilbake i 2001. Siden den gangen har Belsaas tatt en aktiv del i bruk og utvikling av KOS for Sporveien.

Systemet viser hva hver enkel ansatt har lov å gjøre og hva de ikke har tilgang til. Det er veldig praktisk for lederne å bare kunne trykke på et par knapper for så å få hele oversikten over kompetansekrav og kompetansegap direkte presentert på skjermen.

De ansatte varsles på SMS om kurs og sertifikatfornyelse

En stor andel av de ansatte i Sporveien jobber ute uten tilgang til PC. Det var derfor vikitig for Sporveien at systemet for kompetansestyring hadde varslingsrutiner som kunne sendes ut på SMS til de ansatte. Dette utviklet vi sammen og nå er det den viktigste funksjonen Sporveien bruker. De ansatte mottar en sms når man blir påmeldt et kurs, dagen før kurset holdes og før sertifikater går ut. Dette har gjort at de ser en økning i gjennomføringsgraden av kurs og økt effektivitet.

Viktig at systemene snakker sammen

Sporveiens bruk av KOS innebærer integrasjon med ulike systemer de allerede bruker. Kompetansestyringssystemet snakker med drift og bemanningssystemet Hastus. I Hastus planlegges alle kjøreplaner samt kobler kjøredata. Det sikrer at de som kjører besitter grunnopplæring og tilstrekkelig kompetanse på strekning, vogntype, sikkerhetskurs, strøm etc. Planleggingsverktøyet for infrastruktur AIS (Arbeid i spor) har KOS også integrasjon mot. CrossKnowledge er en e-læringsaktør som kan sende kurs direkte fra deres system og inn i KOS. Dette er en tidsbesparende funksjon som vi har god erfaring med.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100% eid av Oslo kommune. I datterselskapet Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser. 

Godt samarbeid

Vi har siden 2001 hatt et veldig godt samarbeid med Sporveien med Baard Belsaas i spissen. De er en bedrift som har stort fokus på dokumentasjon av bedriftens kompetanse og kompetanseutvikling. De har kommet med problemstillinger og funksjoner de gjerne skulle hatt, og vi har utviklet dette. Våre utviklere har jevnlig kontakt med Sporveien, og vi samarbeider tett sammen. 

Det er veldig kjekt å jobbe sammen med en kunde som er så profesjonell på kompetansehåndtering og som ser viktigheten og fordelene med å bruke et kompetansestyringssystem som KOS, sier utvikler Tor Egil Oaland. 

“Jærtek er ikke bare en leverandør, men en god samarbeidspartner som hjelper oss å utvikle oss og systemet etter de behovene vi har. De stiller opp, er fleksible, raske og effektive dersom utfordringer eller nye behov dukker opp”

Baard Belsaas

Systemforvalter kompetanse, Sporveien

Kontorbygning Sporveien

Foto: Jærtek AS – Sporveiens lokaler i Oslo

Kundebesøk hos Sporveien

Foto: Jærtek AS – Erlend Wildtbech, Cathrine Tjessem, Baard Belsaas og Kjetil Løkken.

Cathrine Tjessem

Cathrine Tjessem

Kunderådgiver og markedsansvarlig

Vil du lære mer om dette?

Snakk med Cathrine!

Bli med oss inn i fremtiden, meld deg på nyhetsbrev