Bærekraft

Tenk bærekraftig – optimaliser din produksjonsbedrift

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, både innad i bedriften og for våre kunder. Produktene vi leverer er gode system/verktøy for de bedriftene som vil jobbe sikrere, samt mer miljøvennlig og bærekraftig.

Ved bruk av riktig programvare kan man for eksempel minske risikoen for arbeidsulykker, uhell som fører til ødelagte maskindeler og kunne demonstrere og forbedre produkter digitalt uten behov for en prototype for hver oppdatering.

Noen av systemene vi tilbyr kan også hjelpe våre kunder med å utnytte materialmassen de arbeider med. Dette gir mindre svinn av verdifulle materialer, noe som er gunstig både for lommeboken og miljøet.

Vi er Miljøfyrtårn

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport.

Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på post@jaertek.no

Cathrine Tjessem

Cathrine Tjessem

Kunderådgiver og markedsansvarlig

Vil du lære mer om dette?

Snakk med Cathrine!