KOS

KOS er vårt egenutviklede kompetanse og opplæringssystem. Systemet gir deg oversikt og kontroll på din bedrifts kompetanse og samtidig gir KOS deg god kontroll på fremtidig opplæringsbehov.

Ved bruk av KOS sikrer du at bedriften og de ansatte besitter riktig kompetanse til å nå selskapets definerte mål. Kompetanse kan deles i to; formell kompetanse som er utdanningsbasert og uformell kompetanse som er erfaringsbasert. Man registrerer kompetansekrav mot bedriftens stillinger/roller og kobler de ansatte til stillingene. Da får man et tydelig bilde på om bedriftens ansatte tilfredsstiller kravene, og eventuelt hva som må til for å oppfylle kravene. 

Flere og flere bedrifter har behov for å kunne dokumentere bedriftens kompetanse, og til dette er KOS et veldig bra verktøy. På få tastetrykk kan du få avdelingsvis oversikt over hvem som har en gitt kompetanse. Systemet gir også varsel i god tid før kurs og sertifikater går ut, slik at du kan effektivisere kompetanseadministrasjonen internt i bedriften, noe som gir deg mer tid til overs til andre oppgaver. 

KOS består av tre moduler;

 • Kompetanseadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Medarbeidersamtalen

og to brukerapplikasjoner;

 • WEB Individ
 • WEB Leder

 

  Hvorfor bruke KOS?

   • Sikre at bedriften til enhver tid besitter riktig kompetanse
   • Spar tid og penger på kurs- og kompetansehåndtering
   • Enkelt og oversiktelig å dokumentere bedriftens kompetanse
   • Håndterer komplekse kompetansestrukturer
   • Gir deg status på obligatoriske kurskrav
   • Gir dynamiske og skalerbare rapporter og oversikter
   • Effektiv kursplanlegging basert på konkrete opplæringsbehov
   • Forenkle og effektivisere medarbeidersamtalene
   Cathrine Tjessem

   Cathrine Tjessem

   Kunderådgiver og markedsansvarlig

   Vil du lære mer om dette?

   Snakk med Cathrine!

   Kontakt oss

   Nyheter fra Jærtek

   4 + 4 =