Historie

Jærtek – av industrien – for industrien
Jærtek ble etablert som en stiftelse  i 1987. Bak stod 45 bedrifter, 8 kommuner, Rogaland Fylkeskommune og A-etat (nå NAV). Formålet var gjøre ny teknologi tilgjengelig for industri og næringsliv. Den teknologiske utviklingen ga industrien muligheter – og utfordringer. Med en stigende arbeidsledighet i kombinasjon med et økende behov for kunnskap innen konstruksjons- og produksjonsteknologi (CAD/CAM) satte dette retningen for Jærtek.

Stiftelsen ble en ledende aktør innen opplæring, og etter hvert også som utvikler og forhandler av programvare. I forbindelse med CAM-teknologiens inntog oppstod også behovet for å få overført CNC-program til maskinstyringen. Løsningen ble at vi utviklet vårt eget dataverktøy Jær-Komm.

Jærtek bistod også svært mange bedrifter som kvalifiserte til offentlig støtte gjennom BIO-ordningen (gjennom A-etat) med å kartlegge behov, planlegge og gjennomføre opplæring med tilhørende rapportering og dokumentasjon til A-etat. I forbindelse med dette arbeidet oppstod også behovet for et databaseverktøy og kompetansesystemet KOS så dagens lys. KOS` metodiske tilnærming til kompetansestyring er anerkjent, og systemet er implementert i et bredt spekter av bransjer og bedrifter.

Tidlig på 2000 tallet ble det innført en kompetansereform som skulle gi voksne uten formell utdanning uttelling for kunnskap – realkompetanse- tilegnet gjennom praktisk arbeid, lønnet eller ulønnet.

Gjennom kartlegging og vurdering av realkompetansen fikk kandidaten utstedt et kompetansebevis eller tilbud om adekvat opplæring. I samarbeid med Rogaland fylkeskommune, og med utgangspunkt i kompetansesystemet KOS, utviklet Jærtek dataverktøyet REAL- Dok som etter hvert fikk navnet VIGO Voksen. Verktøyet ble en nasjonal modell som alle landets fylker knyttet seg til.

Jærtek har gjennom alle år, fram til i dag, vært ledende innen CAD/CAM teknologi både gjennom formidling av programvare, og innen konsulentbistand og opplæring.

Jærtek er også involvert i banebrytende dataintegrasjonsprosjekter med fokus på effektivisering i forhold til prosessflyt og produksjon. Vi leverer og implementerer også kompetansesystemet KOS til bedrifter i inn- og utland.

Eirik Njærheim

Eirik Njærheim

Daglig leder

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Eirik!