Workshop

Sammen kan vi optimalisere din bedrift!
Det er bra å gjennomføre en workshop for å kartlegge hvor data oppstår, hvor data skal benyttes og hvordan den kan gjenbrukes. Det å ta et fugleperspektiv på prosess og dataflyt er ofte veldig verdifullt. Vi hjelper deg gjerne med dette.

Vi ser at bedrifter altfor ofte sitter på programvare hvor de bare benytter seg av noen få prosenter av mulighetene programvarene besitter. Flere har prosesser som er skrevet ned, men som ikke er blitt implementert i programvarene. Dette kan Jærtek hjelpe til med.

Dette gjelder enten man driver med CAD, CAM eller har behov for hjelp til hvordan dere skal jobbe med kompetansen i deres bedrift.

Ved å gjennomføre en workshop sammen med oss i Jærtek sikrer dere å finne den beste løsningen. Vi setter oss ned, kartlegger deres behov og ønsker, og våre ansatte kan gi dere de beste rådene på hvordan dere bør gå frem.
Om du driver med produksjonsmaskiner som CNC styrte dreie- og fresemaskiner, og ønsker å bli mer effektiv så kan programvaren maksimere utnyttelsesgraden av maskinene. Å ha en tredjepart til å komme inn og analysere bedriften med friske øyner vil ofte kunne påpeke nye ting som ikke før er tenkt på.
Leveransen blir en sluttrapport som kan gi svar på en komplett løsning levert av Jærtek. Det kan også være en rapport som kommer med råd basert på observasjoner som er gjort. Oppdraget blir vi enige om i sammen og i godt samarbeid mellom Jærtek og bedriften får vi gode resultater og en plan for fremtidig vekst.
Gunnar Laland

Gunnar Laland

Salgssjef

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Gunnar!