Kompetansestyring

Ha riktig kompetanse tilgjengelig til enhver tid!

Mange virksomheter opplever et økende krav om dokumentasjon av organisasjonens kompetanse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med anbudsforespørsler, eller ved ettersyn av myndighetspålagte krav til kurs eller sertifikater.

Viktigheten av å ha riktig kompetanse på riktig sted, blir større og større. Alle bedrifter besitter en stor mengde kompetanse og har behov for en oversikt over sine ansattes ulike egenskaper, både formell- og uformell kompetanse.

Formell kompetanse kan være kurser og sertifikater den ansatte har, mens uformell kompetanse sier noe om hvor mange års erfaring en ansatt har i noe. For å sikre riktig kompetanse så kan man sette ulike kompetansekrav knyttet opp til ulike stillinger og roller i en bedrift.
Hvordan kan du sikre at du har medarbeidere på det ene eller andre skiftet som har lov til å utføre en spesifikk oppgave? Hvordan kan du sikre at dine ansatte til enhver tid har oppdaterte og tilstrekkelig kompetanse på kompetansekravet til de ulike stillingene?

I Jærtek har vi utviklet et kompetansestyringssystem som kan være med å sikre at du har kontroll på dette, og dette systemet heter KOS. Dette er en gjennomprøvd metodikk som Jærtek har solgt i over 30 år, og våre ansatte har lang og viktig erfaring på kompetansestyring.

Cathrine Tjessem

Cathrine Tjessem

Kunderådgiver og markedsansvarlig

Vil du lære mer om dette?

Snakk med Cathrine!