Kompetansestyring

Ha riktig kompetanse tilgjengelig til enhver tid!

Mange virksomheter opplever et økende krav om dokumentasjon av organisasjonens kompetanse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med anbudsforespørsler, eller ved ettersyn av myndighetspålagte krav til kurs eller sertifikater.

Viktigheten av å ha riktig kompetanse på riktig sted, blir større og større. Alle bedrifter besitter en stor mengde kompetanse og har behov for en oversikt over sine ansattes ulike egenskaper, både formell- og uformell kompetanse.

Formell kompetanse kan være kurser og sertifikater den ansatte har, mens uformell kompetanse sier noe om hvor mange års erfaring en ansatt har i noe. For å sikre riktig kompetanse så kan man sette ulike kompetansekrav knyttet opp til ulike stillinger og roller i en bedrift.
Hvordan kan du sikre at du har medarbeidere på det ene eller andre skiftet som har lov til å utføre en spesifikk oppgave? Hvordan kan du sikre at dine ansatte til enhver tid har oppdaterte og tilstrekkelig kompetanse på kompetansekravet til de ulike stillingene?

I Jærtek har vi utviklet et kompetansestyringssystem som kan være med å sikre at du har kontroll på dette, og dette systemet heter KOS. Dette er en gjennomprøvd metodikk som Jærtek har solgt i over 30 år, og våre ansatte har lang og viktig erfaring på kompetansestyring.

Cathrine Tjessem

Cathrine Tjessem

Kunderådgiver og markedsansvarlig

Vil du lære mer om dette?

Snakk med Cathrine!

Kontakt oss

Nyheter fra Jærtek

14 + 15 =