JÆR-PRODUKTENE

Jær-produktene er produkter som er utviklet av Jærtek for verkstedindustrien. Støtteproduktene er med å effektivisere hverdagen til CNC-operatører ved å digitalisere og forenkle produksjonsprosesser. Ved bruk av disse produktene kan man ta vare på og lagre data og erfaringer fra tidligere jobber og gjenbruke denne informasjon.

Jær-CNC-Kartotek

Jær-CNC-Kartotek er utviklet for digitalt å dokumentere, lagre og gjenfinne informasjonen du vil ta vare på i forbindelse med rigging av jobber i CNC–maskiner. Ved å bruke et dataprogram til dette, blir all informasjon lettere tilgjengelig. Det blir enklere å registrere og vedlikeholde rigge informasjonen.

Les mer +

Jær-Komm

Jær-Komm er et avansert Windowsbasert kommunikasjonsssystem som takler de fleste styringer som finnes på markedet på en enkel og sikker måte.  Med systemet kan du koble opp til 32 CNC maskiner til én PC. Alle maskinene kan lagre og hente samtidig, direkte på CNC maskinen.

Les mer +

Jær-Drift

Jær-Drift er et vedlikeholdsprogram for verkstedsindustrien. Hensikten med Jær-Drift er å gi brukeren oversikt over behovet for vedlikehold på bedriftens maskinpark. Programmet egner seg for de fleste typer produksjonsbedrifter. Fordelene med Jær-Drift er blant annet at en får god kontroll over hva som blir utført av vedlikehold til hvilke tidspunkt.

Les mer +

Jone Haugland

Jone Haugland

Seniorutvikler

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Jone!

Kontakt oss

Nyheter fra Jærtek

8 + 8 =