Bloggpost

25. april 2024
Øk produktiviteten: Guide til SolidWorks-sertifisering

SolidWorks er en allsidig programvare som gjør det mulig å designe alt fra møbler til maskiner på en smart måte. Å lære å bruke CAD-programmet optimalt er ikke alltid like enkelt. Derfor kan det være lurt å vurdere å sertifisere de ansatte i SolidWorks.

Bli smartere på jobb

SolidWorks- sertifiseringen fungerer som en godkjenning som bekrefter at dine ansatte mestrer programvaren. Når flere i din bedrift er sertifisert, blir det enklere for teamet å samarbeide og jobbe mer effektivt. Dette fører til raskere og mer nøyaktig løsning av oppgaver.

Sertifisering inkluderer en omfattende opplæring og testing av evnen til å produsere nøyaktige og funksjonelle 3D-modeller. Selv om sertifiseringen krever en viss innsats, vil du fort merke besparelser i produksjonen.

Alle våre SolidWorks kurs er produsert av eksperter fra SolidWorks og Dassault Systemes og brukes i opplæring verden over. Du kan derfor være sikker på at din sertifisering viser at du holder et høyt faglig nivå innen SolidWorks.

Lag ting raskere

Når dine ansatte behersker SolidWorks effektivt, kan de lage modeller og tegninger mye raskere. Dermed blir prosjektene tidligere fullført, og det blir mindre behov for å rette opp feil i produksjonen. Dette gir ikke bare økt effektivitet, men også økt overskudd.

Skill dere ut i konkurransen

For en konkurransepreget bransje kan SolidWorks-sertifisering være med på å gjøre din bedrift mer attraktiv. Det viser ekspertise i ditt produkt og tiltrekker flere mulige kunder. Å bli en mer ettertraktet arbeidsgiver for fremtidige ansatte følger godt med.

Bedre kvalitet på arbeidet

Sertifiserte ansatte vet virkelig hvordan de skal lage ting. Dette resulterer i produkter av høyere kvalitet med færre feil. Med mindre behov for endringer i etterkant blir både dere og kundene fornøyde med resultatet.

Flere karrieremuligheter for dine ansatte

Ansatte blir ofte motivert av kompetanseheving. Det viser at de er dyktige i sitt fag og kan jobbe selvstendig. Det gir dem en attraktiv kompetanse, samtidig som engasjementet til arbeidet øker.

Sertifisering starter med kurs

Å bli sertifisert i SolidWorks er en grundig prosess som krever tid og innsats. Det er viktig å forstå at dette ikke er en rask løsning, men heller en investering i fremtidig suksess. Ved å starte med kurs og jobbe deg gjennom de ulike stegene i sertifiseringsprosessen, vil du og din bedrift oppnå en rekke fordeler på lang sikt.

SolidWorks tilbyr spesifikke kurs som dekker alle funksjonene i programmet, og disse kursene støttes av omfattende treningsmateriell og oppgaver. Gjennom grundig opplæring og praktisk erfaring vil dine ansatte kunne utvikle seg til ekspertbrukere av SolidWorks, noe som vil bidra til økt produktivitet, forbedre kvaliteten på arbeidet og økt konkurransekraft i bransjen.

Selv om sertifiseringsprosessen kan virke utfordrende og tidkrevende, er det viktig å huske på at det er en investering som vil gi betydelige fordeler i tiden fremover. Ved å ha sertifiserte SolidWorks- brukere i din bedrift, vil dere være rustet til å møte fremtidige utfordringer og muligheter med styrke og kompetanse. Så ikke nøl med å ta det første steget mot sertifisering- det kan være nøkkelen til suksess for din bedrift.

Trykk her for å se våre kommende SolidWorks kurs.

Mer informasjon om kurs og gjennomføring finner du her.

Bli med oss inn i fremtiden, meld deg på nyhetsbrev