Jær-Komm

Alle CNC maskiner trenger et system for å lagre og hente CNC program og vi har utviklet Jær-Komm. Jær-Komm er et avansert Windowsbasert kommunikasjonsssystem som takler de fleste styringer som finnes på markedet på en enkel og sikker måte.  Med systemet kan du koble opp til 32 CNC maskiner til én PC. Alle maskinene kan lagre og hente samtidig, direkte på CNC maskinen. Du kan få utskrift av CNC programmet direkte fra maskinen til printer. Det er også mulighet for full DNC. (blokkvis overføring) 

Jær-Komm fungerer noe ulikt fra styring til styring. Heidenhain har f.eks sin egen kommunikasjonsmåte som gjør at alle programmene som er laget på PCén blir listet direkte på styringens display. Bruker merker av ønsket program som da blir lastet inn i styringen. Den mest vanlig måten er at vi lager et lite hente-program som ligger permanent på styringen. Bruker vil da kunne skrive inn ønsket program som deretter vil bli hentet fra PC`en og lastet inn i CNC maskinen. Om ønskelig kan programmet også skrives ut på printer. Systemet gir også mulighet for kvitteringsmeldinger ved lagring osv.

På eldre CNC/NC styringer som ikke har mulighet for å ha mer enn ett program inne samtidig, eller som har et begrenset tastatur, setter vi inn en håndterminal. Dette gjør at du også på disse kan stå på CNC-maskinen og hente/lagre program. 

Programmet anbefales kjørt i nettverk. Det gjør at backup av CNC-programmer skjer samtidig ved backup av serveren. Du vil ikke kunne slette et program på PCén fra CNC maskinen. Dersom du fra CNC maskinen sender i retur et program som finnes på Pcén fra før, får det gamle programmet et revisjonsnummer. Det kan bli opprette inntil 99 revisjoner. Sletting av programmer skjer via filbehandlingen i systemet.

Det følger med en CNC-Editor som har de fasiliteter som trengs får å kunne redigere i programmene. Du kan ha flere CNC programmer framme samtidig, og kopiere fra det ene til det andre Dette kan også gjøres samtidig som kommunikasjon med CNC maskinene pågår.

Hvorfor bruke Jær-Komm?

  • Enkel overføring (henting og lagring) av CNC-program
  • Automatisk sikkerhetskopi av de 5 siste CNC-programmene
  • Støtter RS-232, FTP og vanlig nettverksoverføring (SMB)
  • Kan kommunisere med andre program, eks. Jær-CNC-Kartotek
  • Kan overføre blokkvis til eldre CNC-maskiner med lite hukommelse
Jone Haugland

Jone Haugland

Seniorutvikler

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Jone!