Jær-CNC-Kartotek

Jær-CNC-Kartotek er utviklet for digitalt å dokumentere, lagre og gjenfinne informasjonen du vil ta vare på i forbindelse med rigging av jobber i CNC–maskiner. Ved å bruke et dataprogram til dette, blir all informasjon lettere tilgjengelig. Det blir enklere å registrere og vedlikeholde rigge informasjonen.
Bruk av digitale bilder, direkte uten å måtte skrive ut bildene, gir besparelser. Den tradisjonelle metoden for dette er ofte manuelle papir- arkiv som står i permer ved maskinene. Dette er tidkrevende og lite fleksibelt for redigering og vedlikehold. Det er også ofte tidkrevende å finne fram i slike arkiv. Noen av funksjonene er oversikt over: – Kunder – Operasjoner med bilder – Verktøy – Nullpunkt – Jigger – Materialer – NC filer – Filer (måleskjema, materialsertifikat etc.) – Utskrift av riggerapport Andre funksjoner er enklere metoder for overføring av CNC program til CNC maskinene. Jær-CNC-Kartotek har integrasjon mot Jær-Komm.

Hvorfor bruke Jær-CNC-Kartotek?

  • Digitalt arkivsystem for oppsett av CNC-maskiner
  • Tar vare på erfaringer fra forrige kjøring av samme del
  • Sikrer at kunnskap beholdes selv om CNC-operatøren slutter
  • Finner raskt igjen tidligere og liknende deler
  • Kan overføre tilhørende CNC-program direkte til CNC-maskinen
Jone Haugland

Jone Haugland

Seniorutvikler

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Jone!