Jær-Drift

Jær-Drift er et vedlikeholdsprogram for verkstedsindustrien. Hensikten med Jær-Drift er å gi brukeren oversikt over behovet for vedlikehold på bedriftens maskinpark. Programmet egner seg for de fleste typer produksjonsbedrifter. Fordelene med Jær-Drift er blant annet at en får god kontroll over hva som blir utført av vedlikehold til hvilke tidspunkt. Operatørene i de aktuelle maskinene kan få ut lister der de kan lese av og signere, etter hvert som vedlikeholdet blir utført. Vedlikeholdet er splittet i 3 deler: smøreplan, planlagt og utført. Smøreplanen inneholder periodisk (ukebasert) smøring av maskinen. Denne skrives ut for en viss periode og legges ut ved maskinen for at operatøren skal signere på utført smøring.

 

Programmet beregner kostnader ut fra oljepris, delepris og tidsforbruk. Hvis olje etterfylles, så registreres det under etterfylling. Kostnader ifm. nedetid er splittet i faste og variable kostnader Faste kostnader skal dekke husleie etc. Variable kostnader skal dekke timepris for uvirksom operatør etc.

I de fleste maskinbilder er det mulig å kategorisere dataene. Dette for at det skal være enklere å finne igjen dataene, samt at det skal være mulig å ta ut en rapport på bare en bestemt kategori. Et godt eksempel på kategorisering av data, er maskinspesifikasjoner. Maskindataene bør eksempelvis kategoriseres i nummer, kapasitet, motordata etc.

Det er muligheter for å registrere en ukebasert smøreplan for hver enkelt maskin. Legg inn antall uker det skal gå mellom hver smøring. Daglig vedlikehold kan og registreres. Brukeren bestemmer rekkefølgen på utskrifter. Hvis du har 2 like maskiner kan du bruke ”Kopier fra” for å kopiere smøreplanen til en annen maskin hvor du allerede har registrert inn data.

Alt vedlikehold som ikke er smøring, registreres som planlagt vedlikehold. Dato for sist utført vedlikehold, samt antall dager til neste gang legges inn. Hvis du har 2 like maskiner kan du bruke ”Kopier fra” for å kopiere smøreplanen til en annen maskin hvor du allerede har registrert inn data. Brukeren kan få ut en rekvisisjon for å utføre arbeidet, en arbeidsordre. Når arbeidet er utført, markerer man dette, og datoer og bilder blir oppdatert.

Hvorfor bruke Jær-Drift?

  • Gir deg oversikt over periodisk smøring av CNC-maskiner og andre maskiner
  • Håndterer service på CNC-maskinener og andre maskiner
  • Oversikt over tidligere maskinfeil og reservedeler
  • Funksjonskontroll og hovedkontroll for måleinstrument
  • Innkjøp/bestilling av reservedeler
Jone Haugland

Jone Haugland

Seniorutvikler

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Jone!