Turning

Edgecam Turning er en programvareløsning for CNC-dreiebenk. Den er utviklet for å effektivisere og optimalisere prosessen med å programmere og maskinere dreiedeler. Systemet er et kraftig verktøy som gir brukerne muligheten til å effektivisere og automatisere dreiebenkoperasjoner. Det bidrar til å redusere programmeringstiden, forbedre produktiviteten og oppnå høyere nøyaktighet og kvalitet.

En av hovedfunksjonene i Edgecam Turning er den automatiske verktøybanegenereringen. Programvaren analyserer den geometriske informasjonen om delen og genererer automatisk verktøybaner for dreieoperasjonene. Dette sparer betydelig tid og reduserer risikoen for feil. I tillegg kan brukerne manuelt redigere og tilpasse verktøybanene etter behov.

Edgecam Turning tilbyr også kraftige simuleringsegenskaper. Brukere kan visualisere og simulere dreieoperasjonene for å identifisere eventuelle kollisjoner eller problemer før de faktisk utføres på maskinen. Dette bidrar til å forhindre kostbare feil og reduserer produksjonstiden.

Programvaren har også avansert funksjonalitet for å håndtere sammensatte operasjoner og komplekse delgeometrier. Den støtter funksjoner som fresing på dreiesenteret, støttedreing, freseinnstikk og sporfresing. Dette gjør det mulig å produsere deler med høy presisjon og kompleksitet.

Hvorfor bruke Turning?

  • Omfattende maskinstøtte
  • Automatisering
  • Kollisjonskontroll
  • Simulering
  • Postprosessering
Stian Undheim

Stian Undheim

Kunderådgiver/salg

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Stian!