Feature Based Manufacturing

Edgecam Feature Based Manufacturing er en programvareløsning utviklet for produksjon og maskinering. Den er utviklet av Hexagon Manufacturing Intelligence og er designet for å automatisere og optimalisere produksjonsprosessen ved hjelp av featurebasert maskinering. Feature Based Manufacturing (FBM) i Edgecam refererer til en metode der man modellerer og programmerer maskineringsoperasjoner basert på de geometriske egenskapene til fetaures på et arbeidsstykke. En feature kan være en overflate, en lomme, et hull osv. Ved å identifisere og modellere slike features, kan Edgecam generere maskineringstrinnene og optimalisere verktøybaner automatisk.

Edgecam FBM gir brukerne muligheten til å importere 3D-modeller fra ulike CAD-programmer og utføre feature-basert programmering. Programvaren analyserer automatisk modellen og gjenkjenner featurene som er til stede. Den tillater brukerne å definere maskineringsegenskaper for hver feature, for eksempel verktøydiameter og dybde.

Når featurene er identifisert og parametrisert, genererer Edgecam automatisk maskineringstrinnene. Den beregner optimale verktøybaner, setter opp verktøybaner, beregner skjæredata og utfører kollisjonskontroll. Dette bidrar til å redusere programmeringstiden og øke produktiviteten i produksjonsprosessen.

Edgecam FBM støtter et bredt spekter av maskineringsoperasjoner, inkludert fresing, dreieoperasjoner, boring, gjenging og mer.

Samlet sett kan Edgecam Feature Based Manufacturing være et nyttig verktøy for produksjonsbedrifter som ønsker å automatisere og effektivisere maskineringsprosessen ved hjelp av feature-basert maskinering.

Hvorfor bruke Feature Based Manufacturing?

   • Automatisert programmering
   • Økt nøyaktighet
   • Effektiv materialfjerning
   • Enkelhet og brukervennlighet
   • Standardisering og konsistens

 

Stian Undheim

Stian Undheim

Kunderådgiver/salg

Vil du lære mer om dette?

Ta kontakt med Stian!